Nostalgisk manor

Nostalgisk manor

  • Nostalgisk manor
  • Nostalgisk manor
  • Nostalgisk manor
  • Nostalgisk manor
  • Nostalgisk manor

Tilleggsinformasjon:

Sted: Rurzyca

Område: 103,49 m2

Den 7. april 2011 ble det fullført montasje av hus i Polen, i landsbyen Rurzyca