Residence

  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence
  • Residence

Tilleggsinformasjon:

Sted: Hässleholm

Område: 253 m2

Den 22. juni 2007 ble det fullført montasje av hus i Sør-Sverige, i landsbyen Hässleholm