Realiser - Bordkledd reisverkshus

Norske hus

Norske hus

Sted: Aureosen

Område: 168,48

Interessant hus i Spedeberg

Interessant hus i Spedeberg

Sted: Spydeberg

Område: 146,26

Prosjektet hus i Nord-Europa

Prosjektet hus i Nord-Europa

Sted: Lommedalen - Norwegia

Område: 337,67 m2

Prosjektet hus i Sør-Europa

Prosjektet hus i Sør-Europa

Sted: Bajaguet - Francja

Område: 163 m2