Miejsce: Komarowo

Powierzchnia: 141,11 m2

W dniu 8 sierpnia 2008 roku zakończył się montaż domu w Polsce, w miejscowości Komarowo