Interessant huset

Interessant huset

  • Interessant huset
  • Interessant huset
  • Interessant huset
  • Interessant huset
  • Interessant huset

Tilleggsinformasjon:

Sted: Bochlin

Område: 141,5 m2

Den 15. januar 2014 ble det fullført montasje av hus i Polen, i landsbyen Bochlin