Firmaets mål

Det strategiske målet for firmaet er :

Sikring av høy kvalitet på produkter og tjenester som tilfredsstiller kundenes individuelle behov.

I virksomheten til vårt firma prioriterer vi følgende :

  • økning i firmaverdien gjennom kontinuerlig utvikling
  • systematisk spredning av nyeste teknologier som inngår i de tilbudte produktene