Miejsce: Bajaguet – Francja

Powierzchnia: 163 m2

W dniu 5 października 2013 roku zakończył się montaż domu w południowej Francji, w miejscowości Bajaguet