Miejsce: Pokrzydowo

Powierzchnia: 94 m2

W dniu 19 maja 2008 roku zakończył się montaż domu w Polsce, w miejscowości Pokrzydowo